İdare Hukuku Hizmetleri

İdare Hukuku

Açıklama

İdare Hukuku, kamu yönetiminin işleyişini, yetki ve sorumluluklarını, idari işlemleri ve idarenin vatandaşlarla ilişkilerini düzenleyen hukuk dalıdır. Temel olarak devletin idari organlarının faaliyetlerini, bu faaliyetlerin yasal dayanağını ve idarenin vatandaşlar üzerindeki etkilerini düzenler. İşte İdare Hukuku'nun temel unsurlarından bazıları:

1. **İdari İşlemler ve İdari Eylemler**: İdare Hukuku, idari organların yasal olarak yürüttüğü işlemleri ve eylemleri düzenler. Bu, idari izinlerin verilmesi, idari kararların alınması, idari cezaların uygulanması gibi konuları kapsar.

2. **İdari Teşkilat ve Yetkiler**: İdare Hukuku, devletin idari teşkilatını ve bu teşkilatın yetki ve sorumluluklarını belirler. Bu, devletin merkezi ve yerel idare birimlerinin organizasyonunu, yetki dağılımını ve idari işlevlerini düzenler.

3. **İdari Sözleşmeler**: İdare Hukuku, devletin özel kişilerle yaptığı sözleşmeleri düzenler. Kamu ihaleleri, devletin taahhütleri, kamu hizmetlerinin özel kişilere devri gibi konuları içerir.

4. **İdare Mahkemeleri ve İdari Yargı**: İdare Hukuku, idari işlemlere karşı açılan davaları düzenler. İdari davaların görüldüğü idare mahkemeleri ve bu mahkemelerin kararlarına karşı yapılan temyizleri kapsar.

5. **İdareye Karşı Hukuki Korunma**: İdare Hukuku, vatandaşların idareye karşı hukuki korunma haklarını düzenler. Bu, idari işlemlere karşı dava açma hakkı, idari işlemlerin iptali veya idarenin işlemlerinden zarar görenlerin tazminat taleplerini içerir.

İdare Hukuku, vatandaşların devletle ilişkilerini düzenlerken adil ve dengeli bir sistemin oluşturulmasını amaçlar. Bu sayede, idarenin keyfiyetten uzak, hukuka ve hakkaniyete uygun hareket etmesi sağlanır.

Hizmetler

İdari İşlemlere Karşı Hukuki Danışmanlık
İdari Yargı Davaları ve İtirazlar
İdari Sözleşmelerin Hazırlanması ve İncelenmesi
Kamu İhalelerine İlişkin Danışmanlık
Kamulaştırma Süreci ve Tazminat Hakları
İdari Yargıtay ve Danıştay Başvuruları

Şimdi müvekkil olun

Avukatlarımızı ve arabulucularımızı kendiniz tercih edebilirsiniz.