Uluslararası Hukuk Hizmetleri

Uluslararası Hukuk

Açıklama

Uluslararası Hukuk, devletler arası ilişkileri, uluslararası kuruluşların işleyişini ve uluslararası toplumun normlarını düzenleyen hukuk dalıdır. Temel amacı, uluslararası barışı korumak, devletler arası ilişkileri düzenlemek ve uluslararası işbirliğini teşvik etmektir. İşte Uluslararası Hukuk'un ana unsurlarından bazıları:

1. **Devletler Hukuku**: Uluslararası Hukuk, devletlerin egemenliği, bağımsızlığı ve haklarını düzenler. Bu, devletlerin tanınması, sınırları, egemenlik hakları ve yabancı devletlerle ilişkilerini kapsar.

2. **Uluslararası Kuruluşlar Hukuku**: Uluslararası Hukuk, uluslararası kuruluşların yapısını, yetkilerini ve işleyişini düzenler. Bu, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Uluslararası Adalet Divanı gibi uluslararası kuruluşların hukuki statülerini ve işlevlerini içerir.

3. **Uluslararası Anlaşmalar ve Sözleşmeler**: Uluslararası Hukuk, devletler arası anlaşmaların ve sözleşmelerin oluşturulmasını, yürürlüğe konulmasını ve uygulanmasını düzenler. Bu, diplomatik ilişkiler, ticaret anlaşmaları, insan hakları sözleşmeleri gibi konuları içerir.

4. **Uluslararası İnsan Hakları Hukuku**: Uluslararası Hukuk, insan haklarını korumak için uluslararası düzeyde belirlenen normları düzenler. Bu, insan hakları evrensel bildirgesi, işkenceye karşı sözleşme, savaş suçlarına karşı yargılanma gibi konuları içerir.

5. **Uluslararası Ceza Hukuku**: Uluslararası Hukuk, uluslararası suçlarla ilgili yargı süreçlerini düzenler. Bu, soykırım, insanlığa karşı suçlar, savaş suçları gibi suçların yargılanması ve cezalandırılmasını içerir.

Uluslararası Hukuk, devletler arası ilişkileri düzenlemenin yanı sıra, küresel sorunların çözümü için bir çerçeve sağlar. Bu sayede, uluslararası barışın korunması, insan haklarının korunması ve sürdürülebilir kalkınmanın teşvik edilmesi amaçlanır.

Hizmetler

Uluslararası Ticaret ve Yatırım Hukuku
Uluslararası Hukuk Danışmanlığı
Uluslararası Uyuşmazlık Çözümü
Uluslararası Hukukun Uygulanması ve İcra Takibi
Uluslararası İşbirliği ve İlişkiler

Şimdi müvekkil olun

Avukatlarımızı ve arabulucularımızı kendiniz tercih edebilirsiniz.