İdari Yargı Hukuku Hizmetleri

İdari Yargı Hukuku

Açıklama

İdari Yargı Hukuku, idari işlemlere karşı yargısal denetim yapılmasını ve idarenin eylem ve kararlarının yargısal olarak incelenmesini düzenleyen hukuk dalıdır. Temel amacı, idarenin yasalara ve hukuka uygunluğunu sağlamak, idari eylem ve kararlarının hukuka uygunluğunu denetlemek ve vatandaşların idareye karşı haklarını korumaktır. İşte İdari Yargı Hukuku'nun ana unsurlarından bazıları:

1. **İdari Yargı Makamları**: İdari Yargı Hukuku, idari işlemlere karşı yargısal denetim yapacak mahkemelerin yapısını ve yetkilerini düzenler. Bu mahkemeler, idari davalarla ilgili olarak karar verme yetkisine sahiptirler ve idarenin eylem ve kararlarını yargısal olarak denetlerler.

2. **İdari Davaların Konusu**: İdari Yargı Hukuku, idari davaların konusunu belirler. Bu, idari işlemlere karşı açılan iptal davaları, tazminat davaları, idarenin eylem ve kararlarına karşı dava açma süreçleri gibi konuları içerir.

3. **İdari Davaların Yürütülmesi**: İdari Yargı Hukuku, idari davaların yürütülme süreçlerini düzenler. Bu, idari davalara ilişkin dava açma süreçleri, delillerin sunumu, duruşmaların yapılması ve kararların verilmesi gibi konuları içerir.

4. **İdari Kararların Yargısal Denetimi**: İdari Yargı Hukuku, idari eylem ve kararların yargısal denetimini düzenler. Bu, idarenin eylem ve kararlarının hukuka uygunluğunun denetlenmesi, idari işlemlerin iptali veya idareye karşı tazminat talepleri gibi konuları kapsar.

5. **İdari Yargı İlkesi ve İdari Yargıtay**: İdari Yargı Hukuku, idari yargının ilkelerini belirler. Ayrıca, İdari Yargıtay gibi yüksek yargı mercilerinin yapısını, yetkilerini ve işleyişini düzenler.

İdari Yargı Hukuku, idarenin eylem ve kararlarının hukuka uygunluğunun sağlanması ve idari davaların adil bir şekilde çözülmesini amaçlar. Bu nedenle, idari yargı sürecinin şeffaf, etkin ve adil bir şekilde işlemesi önemlidir.

Hizmetler

İdari İşlemlere Karşı Hukuki Danışmanlık
İdari Yargı Davaları ve İtirazlar
İdari Sözleşmelerin Hazırlanması ve İncelenmesi
Kamu İhalelerine İlişkin Hukuki Danışmanlık
Kamulaştırma ve Tazminat Hakları

Şimdi müvekkil olun

Avukatlarımızı ve arabulucularımızı kendiniz tercih edebilirsiniz.